Zakończenie inwestycji typu venture capital.

Trudna decyzja Wycofanie z przedsiębiorstwa kapitału zaangażowanego przez fundusz oraz realizacja zysku lub ewentualne zamknięcie swojej pozycji finansowej ze stratą, to ostatni etap cyklu inwestycyjnego venture capital. Podstawowym problemem firm z kapitałem udziałowym rozpatrującym wycofanie swoich lokat jest sposób wyceny przedsiębiorstwa z którego zabierany kapitał ma zostać zbyty. Umowa tworzona w momencie wnoszenia kapitału do […]

Copyright @ 2020 Dawid Lackmann - Ekspert finansowy oraz doradca inwestycyjny.