Czym jest dywersyfikacja portfela i czemu ma służyć?

Nie dla wszystkich oczywistość

Wśród inwestorów pojęcie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest oczywistością, jednak osoby zaczynające pracę z kapitałem mogą mieć problem z tego rodzaju terminem. Niejednokrotnie zdarza się też, że popełniają oni błąd polegający na braku rozeznania i zapoznania się z nim, co w konsekwencji sprawia, że całe środki zostają utracone. Zatem czym jest i jak się do niego stosować?

Wynajem długoterminowy — Sprawdź, jakie ma plusy, na czym polega inwestycja w wynajem mieszkania lokatorom i jaka jest jej opłacalność

Portfel inwestycyjny

Aby zrozumieć istotę pojęcia dywersyfikacji, należy najpierw wiedzieć czym w rzeczywistości dany portfel jest. Otóż, jest to zbiór każdej inwestycji, w którą zainwestowano pieniądze. Jest to rzecz jasna nieco skrócona definicja, jednak w większości sytuacji właśnie na tym się ono opiera. Portfel inwestycyjny gromadzi zatem pieniądze nierealne, bo zainwestowane. Jego dywersyfikacja odbywać się zatem będzie także na tle tego rodzaju działań. Wszystko zasadza się o umiejętne dobieranie celów inwestycyjnych w myśl zasady różnorodności.

Dywersyfikujmy

Zwłaszcza niedoświadczeni gracze zbierają drobny kapitał, by cały zainwestować w akcje danej firmy, w obligacje czy lokaty. To często błąd, choć nie zawsze dywersyfikacja jest niezbędna. Dywersyfikacją natomiast nazywamy takie rozdzielenie inwestycji, które miałoby na celu uchronienie od straty całości w wyniku jednego zdarzenia oraz zróżnicowanie inwestycji pod kątem lepszego osiągnięcia celów. Przykładowo drastyczna zmiana kursu wymiany chf na euro sprawia, że dana inwestycja znacznie traci, jednak tylko w części portfela wywołuje to problemy. Reszta pozostaje niezależna lub traci niewiele. Część może nawet zyskać.
Dlatego dywersyfikacja jest niezbędna, by móc uchronić się przed spektakularnymi porażkami na niwie inwestycyjnej. Jest to sposób na różnorodność, czyli na zmienność inwestycji. Dzięki temu możemy korzystać z nich w różnym odstępie czasowym oraz z różną częstotliwością. Dywersyfikacja może nam dać także stałe dochody – w różnych momentach z różnych źródeł – co sprawia, że możemy racjonalniej zarządzać nie tylko całym kapitałem, ale także zyskiem.

Podobne artykuły